а

OPŠTINA TEMERIN

Opština Temerin se nalazi u Južno-bačkom okrugu i rasprostire se na 170 km². Pored Temerina kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Bački Jarak i Sirig. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Temerinu je živelo 28.287 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

28.287

Srbi

19.112

67.58

 

Mađari

7.460

26.38

 

 

 

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (10), Bošnjaci (1), Bugari (3), Bunjevci (8), Grci (1), Jevreji (2), Jugosloveni (122), Makedonci (28), Muslimani (18), Nemci (16), Romi (83), Rumuni (12), Rusi (7), Rusini (51), Slovaci (67), Slovenci (16), Ukrajinci (20), Hrvati (165), Crnogorci (53), Česi (1), Ostali (16), Nisu se izjasnili (664), Regionalna pripadnost (262), Nepoznato (89), Ukupno (1715 - 6.08%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, mađarski jezik i njegovo pismo (član 5. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su dvojezični. U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na mađarskom jeziku i pismu, a svi izvodi se izdaju i na mađarskom jeziku.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 107. Statuta) i Zaštitnika građana (član 106. Statuta). Savet za međunacionalne odnose ustanovljen je Odlukom Skupštine opštine 01. februara 2005. godine. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Temerinu postoji vrtić, četiri osnovne i jedna srednja škola. U dve osnovne škole i srednjoj školi organizuje se nastava i na mađarskom jeziku, a celokupno administriranja u tim školama su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE TEMERIN
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE