а

OPŠTINA ŽITIŠTE

 

Opština Žitište se nalazi u Srednje-banatskom okrugu i rasprostire se na 525 km². Pored Žitišta kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Banatski Dvor, Banatsko Višnjićevo, Banatsko Karađorđevo, Međa, Novi Itebej, Ravni Topolovac, Srpski Itebej, Torak, Torda, Hetin i Čestereg. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Žitištu je živelo 16.841 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

16.841

Srbi

10.436

61.96

Romi

832

4.94

 

Mađari

3.370

20.01

 

Rumuni

1.412

8.38

 

 

 

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (6), Bugari (17), Bunjevci (4), Goranci (13), Jugosloveni (38), Makedonci (8), Muslimani (4), Nemci (13), Rusi (1), Rusini (1), Slovaci (5), Slovenci (3), Ukrajinci (1), Hrvati (63), Česi (1), Ostali (13), Nisu se izjasnili (409), Regionalna pripadnost (116), Nepoznato (52), Ukupno (791 - 4.71%)


NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, mađarski i rumunski jezik i njihovo pismo (član 5. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su višejezični. U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jezicima nacionalnih manjina.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 115. Statuta) i Zaštitnika građana (član 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113. i 115. Statuta).  Savet za međunacionalne odnose ustanovljen je Odlukom Skupštine opštine 25. februara 2005. godine. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljen.

U Žitištu postoji predškolska ustanova i tri osnovne škole. U predškolskoj ustanovi-odeljenja u Tordi i Novom Itebeju programi se organizuju i izvode na mađarskom jeziku a u Srpskom Itebeju, Banatskom Dvoru, Toraku i Hetinu dvojezično na srpskom i mađarskom jeziku. U dve osnovne škole nastava se izvodi i na mađarskom jeziku a u jednoj osnovnoj školi nastava se izvodi i na mađarskom i na rumunskom jeziku. Celokupna administriranja u školama su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE ŽITIŠTE
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE