а

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

Општина Димитровград се налази у Пиротском округу и распростире се на 483 км². Поред Димитровграда као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Баљев Дол, Бањски Дол, Барје, Бачево, Белеш, Било, Браћевци, Бребевница, Верзар, Височки Одоровци, Влковија, Врапча, Гојин Дол, Горња Невља, Горњи Криводол, Градиње, Грапа, Гуленовци, Доња Невља, Доњи Криводол, Драговита, Жељуша, Изатовци, Искровци, Каменица, Куса Врана, Лукавица, Мазгош, Мојинци, Паскашија, Петачинци, Петрлаш, Планиница, Поганово, Прача, Протопопинци, Радејна, Сенокос, Скрвеница, Сливница, Смиловци и Трнски Одоровци. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Димитровграду је живело 10.118 становника.

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

10.118

Бугари

5.413

53.50

     

Срби

2.819

27.86

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (1), Горанци (3), Југословени (59), Македонци (38), Роми (68), Руси (2), Словаци (1), Словенци (1), Хрвати (16), Црногорци (9), Остали (131), Нису се изјаснили (1533), Регионална припадност (3), Непознато (21), Укупно (1886 – 18.64%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо и бугарски језик и ћирилично писмо (члан 5. Статута). У општинској управи упис личног имена у матичне књиге врши се на српском језику и писму, а изводи се не издају на језику и писму националних мањина. Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су двојезични.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савет за међунационалне односе ( члан 111. Статута ) док Заштитник грађана није предвиђен Статутом општине. Савет за међунационалне односе основан је Одлуком Скупшрине општине 08. маја 2009. године., док институција локалног омбудсмана није успостављена.

У Димитровграду у предшколској установи, једној основној школи и једној средњој школи изучава се бугарски језик.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ