а

OPŠTINA KUČEVO

Opština Kučevo se nalazi u Braničevskom okrugu i rasprostire se na 721 km². Pored Kučeva kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Blagojev Kamen, Brodica, Bukovska, Velika Bresnica, Voluja, Vuković, Duboka, Zelenik, Kaona, Kučajna, Lješnica, Mala Bresnica, Mišljenovac, Mustapić, Neresnica, Rabrovo, Ravnište, Radenka, Rakova Bara, Sena, Srpce, Turija, Ceremošnja, Cerovica i Ševica. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Kučevu je živelo 15.516 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

15.516

Srbi

10.307

66.42

Vlasi

3.927

25.31

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (1), Bugari (1), Bunjevci (1), Jugosloveni (26), Mađari (7), Makedonci (13), Muslimani (5), Nemci (1), Romi (39), Rumuni (105), Slovenci (1), Ukrajinci (2), Hrvati (8), Crnogorci (9), Ostali (14), Nisu se izjasnili (481), Regionalna pripadnost (2), Nepoznato (566), Ukupno (1282 - 8.27%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično  pismo ( član 5. Statuta ). U opštinskoj upravi upis u matične knjige i izdavanje izvoda iz matičnih knjiga je na srpskom jeziku.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Savet za međunacionalne odnose (član 93., 94., 95., 96. i 97. Statuta), dok Zaštitnik građana nije predviđen Statutom opštine.  Savet za međunacionalne odnose nije osnovan.

Nastava u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Kučevo obavlja se na srpskom jeziku i celokupna administriranja su na srpskom jeziku.

 

download:
STATUT OPŠTINE KUČEVO
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE