а

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

 

Општина Бољевац се налази у Зајечарском округу и распростире се на 827 км². Поред Бољевца као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Бачевица, Боговина,  Бољевац Село, Валакоње, Врбовац, Добро Поље, Добрујевац, Илино, Јабланица, Криви Вир, Луково, Мали Извор, Мирово, Оснић, Подгорац, Ртањ, Рујиште, Савинац и Сумраковац. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бољевцу је живело 12.994 становника.

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

12.994

Срби

8.372

64.43

Роми

287

2.21

Власи

3.356

25.83

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (4), Бугари (8), Југословени (11), Мађари (2), Македонци (19), Муслимани (20), Немци (2), Румуни (92), Руси (2), Словаци (1), Словенци (2), Хрвати (9), Црногорци (3), Остали (54), Нису се изјаснили (617), Регионална припадност (9), Непознато (124), Укупно (979 – 7.53%)


НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо (члан 5. Статута).

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 119., 1120., 121., 122., 123., 124. и 125. Статута) али Савет није основан док Заштитника грађана није предвиђен Статутом.

У Бољевцу постоји једна предшколска установа, три основне школе и једна средња школа у којима се настава реализује на српском језику.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ