а

ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД

 

Општина Босилеград се налази у Пчињском округу и распростире се на 570 км². Поред Босилеграда као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Барје, Белут,Бистар, Бранковци, Бресница, Буцаљево, Гложје, Голеш, Горња Лисина, Горња Љубата, Горња Ржана, Горње Тламино, Груинци, Доганица, Доња Лисина, Доња Љубата, Доња Ржана, Доње Тламино, Дукат, Жеравино, Зли Дол, Извор, Јарешник, Караманица, Милевци, Млекоминци, Мусуљ, Назарица, Паралово, Плоча, Радичевци, Рајчиловци, Ресен, Рибарци, Рикачево и Црноштица. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Босилеграду је живело 8.129 становника.

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

8.129

Бугари

5.839

71.83

Роми

162

2.00

Срби

895

11.00

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (1), Југословени (20), Македонци (38), Русини (2), Словаци (1), Украјинци (1), Хрвати (1), Црногорци (2), Остали (12), Нису се изјаснили (1110), Регионална припадност (2), Непознато (43), Укупно (1233 – 15.17%)

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо и бугарски језик и ћирилично писмо  (члан 5. Статута). У општинској управи постоје услови за  упис личног имена у матичне књиге на језику и писму националних мањина, а сви изводи се издају на српском језику. Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су двојезични.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 106. и 107. Статута) и Заштитника грађана (члан 104. и 105. Статута). Савет за међунационалне односе основан је Одлуком Скупштине општине 22. октобра 2009. године. Институција локалног омбудсмана није успостављена.

У Босилеграду постоји једна основна школа у којој се настава изводи и на бугарском језику, целокупно администрирање у школи је на српском језику осим сведочанства за завршено основно образовање које се издаје двојезично.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БОСИЉГРАД
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ