а

OPŠTINA TUTIN

 

Opština Tutin se nalazi u Zlatiborskom okrugu i rasprostire se na 741 km². Pored Tutina kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Arapoviće, Baljen, Batrage, Baćica, Biohane, Blaca, Bovanj, Boroštica, Braćak, Bregovi, Brniševo, Bujkoviće, Velje Polje, Veseniće, Vrapče, Vrba, Glogovik, Gluhavica, Gnila, Godovo, Gornji Crniš, Gradac, Gujiće, Gurdijelje, Guceviće, Devreč, Delimeđe, Detane, Dobri Dub, Dobrinje, Dolovo, Draga, Dubovo, Dulebe, Đerekare, Ervenice, Žirče, Župa, Žuče, Zapadni Mojstir, Izrok, Istočni Mojstir, Jablanica, Jerebice, Jezgroviće, Jeliće, Južni Kočarnik, Kovači, Koniče, Leskova, Lipica, Lukavica, Melaje, Mitrova, Morani, Naboje, Nadumce, Namga, Noćaje, Oraše, Orlje, Ostrovica, Paljevo, Piskopovce, Plenibabe, Pokrvenik, Pope, Popiće, Potreb, Pružanj, Raduhovce, Raduša, Ramoševo, Reževiće, Ribariće, Rudnica, Ruđa, Saš, Severni Kočarnik, Smoluća, Starčeviće, Strumce, Suvi Do, Točilovo, Crkvine, Čarovina, Čmanjke, Čukote, Šaronje, Šipče i Špiljani. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Tutinu je živelo 31.155 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

 (Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

31.155

Bošnjaci

28.041

90.00

Srbi

1.090

3.49

 

 

 

 

Muslimani

1.092

3.50

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (29), Bugari (3), Goranci (55), Jugosloveni (4), Mađari (1), Makedonci(4), Nemci (1), Romi (67), Rusi (3), Crnogorci (16), Ostali (8), Nisu se izjasnili (31), Regionalna pripadnost (6), Nepoznato (704), Ukupno (932- 3.01%)

 

     NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično  pismo i bosanski jezik i latinično pismo ( član 6. Statuta ). U opštinskoj upravi upis ličnog imena u matične knjige je na srpskom jeziku i svi izvodi se izdaju na srpskom jeziku. Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su dvojezični.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 117. Statuta) i Zaštitnika građana (član 115 Statuta). Savet za međunacionalne odnose nije osnovan kao ni institucija lokalnog ombudsmana.

U Tutinu postoji jedna predškolska ustanova i sedam osnovnih škola. Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture organizuje se u svih sedam osnovnih škola a celokupno administriranje u školama je na srpskom jeziku.

 

download:
STATUT OPŠTINE TUTIN
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE