а

GRAD SUBOTICA


SZABADKA VÁR

Grad Subotica se nalazi u Severno-bačkom okrugu i rasprostire se na 1007 km². Pored Subotice kao gradskog centra ova površina obuhvata i naselja: Bajmok, Bački Vinogradi, Bačko Dušanovo, Bikovo, Višnjevac, Gornji Tavankut, Donji Tavankut, Đurđin, Kelebija, Ljutovo, Mala Bosna, Mišićevo, Palić, Stari Žednik, Hajdukovo, Čantavir i Šupljak. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Subotici je živelo 141.554 stanovnika.

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

141.554

Mađari

50.469

35.65

Bunjevci

13.553

9.57

Srbi

38.254

27.02

Jugosloveni

3.202

2.26

Hrvati

14.151

10.00

Romi

2.959

2.10

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (383), Aškalije (17), Bošnjaci (216), Bugari (76), Vlasi (2), Goranci (151), Grci (19), Egipćani (8), Jevreji (79), Makedonci (482), Muslimani (334), Nemci (260), Rumuni (67), Rusi (76), Rusini (172), Slovaci (158), Slovenci (169), Ukrajinci (46), Crnogorci (1349), Česi (27), Ostali (430), Nisu se izjasnili (11.815), Regionalna pripadnost (2068), Nepoznato (563), Ukupno (18966- 13.40%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Grada u službenoj upotrebi je srpski jezik, hrvatski i mađarski jezik i njihova pisma (član 9. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su višejezični. U gradskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jezicima nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju na jezicima nacionalnih manjina.

Statutom grada uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 72. i 73. Statuta) i Zaštitnik građana (član 99. Statuta). Prvi Savet za međunacionalne odnose obrazovan je Odlukom Skupštine opštine 29. marta 2005 godine. Na 25. sednici Skupštine opštine Subotica održanoj dana 24.05.2006. godine za zaštitnika građana postavljen je Marosiuk Zlatko dipl. pravnik. Kancelarija je počela sa radom dana 16.06.2006. godine.

U Subotici postoje vrtići, dvadesetčetiri osnovne i deset srednjih škola. U pet osnovnih škola nastava se organizuje i na hrvatskom jeziku, u sedamnaest osnovnih škola nastava se organizuje i na mađarskom jeziku i u jednoj osnovnoj školi organizovano je osnovno obrazovanje odraslih. U jednoj srednjoj školi nastava se organizuje i na hrvatskom jeziku a u devet srednjih škola nastava se organizuje i na mađarskom jeziku. Celokupna administriranja u tim školama su dvojezična.

download:
STATUT GRADA SUBOTICA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE