а

ОПШТИНА БАБУШНИЦА

 

Општина Бабушница се налази у Пиротском округу и распростире се на 529 км². Поред Бабушнице као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Александровац, Бердуј, Берин Извор, Богдановац, Братишевац, Брестов Дол, Вава, Валниш, Велико Боњинце, Војници, Врело, Вучи Дел, Горње Крњино, Горњи Стрижевац, Горчинци, Грнчар, Дол, Доње Крњино, Доњи Стрижевац, Драгинац, Дучевац, Завидинце, Звонце, Извор, Јасенов Дел, Калуђерово, Камбелевци, Кијевац, Лесковица, Линово, Љуберађа, Мало Боњинце, Масуровци, Мезграја, Модра Стена, Нашушковица, Остатовица, Пресека, Проваљеник, Радињинци, Радосињ, Радошевац, Ракита, Раков Дол, Раљин, Ресник, Стол, Стрелац, Студена, Сурачево, Црвена Јабука, Штрбовац. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бабушници је живело 12.307 становника.

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

 

УКУПНО

%

 

УКУПНО

%

12.307

Срби

10.933

88.83

Бугари

632

5.13

Роми

244

1.98

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (1), Бошњаци (1), Грци (3), Југословени (9), Македонци (5), Муслимани (1), Немци (3), Румуни (3), Хрвати (2), Црногорци (1), Остали (2), Нису се изјаснили (336), Регионална припадност (2), Непознато (129), Укупно (498 – 4,06%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо  (члан 5. Статута). У општинској управи нема услова за  упис личног имена у матичне књиге на језику и писму националних мањина, а сви изводи се издају на српском језику. Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи нису двојезични.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 118. Статута) и Заштитника грађана (члан 117. Статута). Савет за међунационалне односе није основан као ни институција локалног омбудсмана. У свим образовним установама на територији општине Бабушница настава се изводи на српском језику.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ