а

ОПШТИНА

БАЧКА ТОПОЛА

TOPOLYA KÖZSÉG

Општина Бачка Топола се налази у Северно-бачком округу и распростире се на 596 км². Поред Бачке Тополе као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Багремово, Бајша, Бачки Соколац, Богараш, Горња Рогатица, Гунарош, Зобнатица, Кавило, Карађорђево, Криваја, Мали Београд, Мићуново, Ново Орахово,Његошево, Оборњача, Томиславци, Панонија, Пачир, Победа, Светићево, Средњи Салаш, Стара Моравица. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бачкој Тополи је живело 33.321 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

33.321

Мађари

19.307

57.94

Црногорци

349

1.04

Срби

9.830

29.51

     

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (60), Бошњаци (6), Буњевци (206), Горанци (14), Јевреји (1), Југословени (200), Македонци (39), Муслимани (46), Немци (41), Роми (100), Румуни (7), Руси (3), Русини (254), Словаци (120), Словенци (50), Украјинци (20), Хрвати (330), Чеси (4), Остали (48), Нису се изјаснили (1.207), Регионална припадност (333), Непознато (746), Укупно (3.835 – 11.51%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

У Општини у службеној употреби су српски и мађарски језик и писмо, а на подручју насељеног места Ново Орахово, поред српског и мађарског језика у службеној употреби је и русински језик и писмо, а на подручју насељеног места Бајша поред српског и мађарског језика у службеној употреби је и словачки језик и писмо (чл-5 Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су исписани на језицима националних мањина. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на мађарском, русинском и словачком језику и писму, а сви изводи се издају на мађарском, русинском и словачком језику.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 57 .и 58. Статута) и Заштитника грађана (члан 122. Статута). Први Савет за међунационалне односе установљен је Одлуком Скупштине општине 10. новембра 2005. године. а институција локалног омбудсмана успостављена је од 01.04.2003. године, по сада важећој Одлуци о заштитнику грађана (,,Сл. Лист Општине Бачка Топола,, број:6/09), која је донета од стране Скупштине општине Бачка Топола дана 28. маја 2009. године функцију Заштитника грађана обавља Миладин Нешић.

У Бачкој Тополи постоје три вртића са десет издвојених одељења, девет основних и три средње школе, с тим да се у три основне школе обавља образовање и васпитање ученика ометених у развоју. У свим образовним установама настава се организује на српском и мађарском језику, а целокупно администрирање у школама је двојезично.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ