а

ОПШТИНА

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

OBEC

BÁČSKY PETROVEC

Општина Бачки Петровац се налази у Јужно-бачком округ и распростире се на 158 км². Поред Бачког Петровца као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Гложан, Кулпин и Маглић. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бачком Петровцу је живело 13.418 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

13.418

Словаци

8.772

65.37

     

Срби

3.512

26.17

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (26), Бошњаци (3), Бугари (3), Грци (6), Југословени (58), Мађари (74), Македонци (12), Муслимани (13), Немци (10), Роми (108), Руси (3), Русини (17), Словенци (10) Украјинци (6), Хрвати (91), Црногорци (16), Чеси (2), Остали (12), Нису се изјаснили (538), Регионална припадност (109), Непознато (17), Укупно (1.134 – 8.45%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик, ћирилично и латинично писмо и словачки језик и његово писмо ( члан 9. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су двојезични. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на словачком језику и писму, а сви изводи се издају и на словачком језику.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 157., 158., 159.,160., и 161. Статута) и Заштитника грађана (члан 149., 150., 151., 152., 153., 154., 155. и 156. Статута). Први Савета за међунационалне односе образован је Одлуком Скупштине општине 18. марта 2005. године.

У Бачком Петровцу постоје четири основне и једна средња школе. У три основне школе и у средњој школи настава се изводи и на словачком језик. У школама у којима се изводи двојезична настава целокупна администрирања су двојезична.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ