а

ОПШТИНА

БЕЛА ПАЛАНКА

 

Општина Бела Паланка се налази у Пиротском округу и распростире се на 517 км². Поред Беле Паланке као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Бабин Кал, Бежиште Букуровац, Вета, Витановац, Врандол, Вргудинац, Глоговац, Горња Глама, Горња Коритница, Горњи Рињ, Градиште, Дивљана, Долац (насеље), Долац (село), Доња Глама, Доња Коритница, Доњи Рињ, Дражево, Клење, Клисура, Козја, Космовац, Кременица, Крупац, Ланиште, Лесковик, Љубатовица, Мирановац, Мирановачка Кула, Моклиште, Мокра, Ново Село, Ореовац, Пајеж, Сињац, Тамњаница, Теловац, Топоница, Црвена Река, Црвени Брег, Црнче, Чифлик, Шљивовик и Шпај. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Белој Паланци је живело 12.126 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

12.126

Срби

10.395

85.72

Роми

1.418

11.70

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Бугари (8), Горанци (4), Југословени (5), Мађари (4), Македонци (8), Муслимани (10), Немци (2), Руси (5), Словаци (1), Хрвати (4), Црногорци (5), Остали (8), Нису се изјаснили (144), Непознато (105), Укупно 313 – 2.58%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

У Статуту општине не постоји члан који регулише службену употребу језика на територији Општине. У општинској управи упис личног имена у матичне књиге врши се на српском језику и писму, а сви изводи се издају на српском језику. Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи нису двојезични.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 82. Статута) и Заштитника грађана (члан 81. Статута). Савет за међунационалне односе основан је Одлуком Скупштине општине 18. марта 2009. године. Институција локалног омбудсмана није успостављена.

На територији општине Бела Паланка постоји предшколска установа, две основне школе и једна средња школа. У свим образовним установама не организује се неки од видова наставе на језицима националних мањина.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ