а

ОПШТИНА БЕОЧИН

Општина Беочин се налази у Јужно-бачком округ и распростире се на 186 км². Поред Беочина као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Баноштор, Грабово, Луг, Раковац, Свилош, Сусек и Черевић. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Беочину је живело 15.726 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

15.726

Срби

10.956

69.66

Југословени

161

1.06

Роми

1.422

9.04

Хрвати

557

3.54

Словаци

830

5.27

Мађари

295

1.87

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (16), Бошњаци (11), Бугари (5), Буњевци (4), Македонци (33), Муслимани (37), Немци (45), Румуни (14), Руси (17), Русини (27), Словенци (70), Украјинци (13), Црногорци (61), Чеси (16), Остали (36), Нису се изјаснили (721), Регионална припадност (260), Непознато (119), Укупно (1.505 – 9.56%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

У Општини је у службеној употреби је српски језик и ћириличним писмо а у насељеном месту Луг у службеној употреби је и словачки језик и латинично писмо ( члан 8. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су двојезични. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на језицима националних мањина као и издавање извода.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 119. Статута) и Заштитника грађана (члан. Статута). Први Савета за међунационалне односе образован је Одлуком Скупштине општине 18. децембра 2008. године и дефинисан је избор, делокруг и начин рада Савета за међунационалне односе.

У Беочину постоје две основне школе. У једној основној школи настава се изводи на словачком језику. У школама у којима се изводи двојезична настава целокупна администрирања су двојезична.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ