а

ОПШТИНА БОР

Општина Бор се налази у Борском округу и распростире се на 856 км². Поред Бора као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Брестовац, Бучје, Горњане, Доња Бела Река, Злот, Кривељ, Лука, Метовница, Оштрељ, Слатина, Танда, Топла и Шарбановац. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бору је живело 48.615 становника.

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

48.615

Срби

35.435

72.89

Роми

1.758

3.61

Власи

6.701

13.78

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (113), Ашкалије (6), Бошњаци (13), Бугари (60), Буњевци (1), Горанци (4), Грци (11), Египћани (49), Југословени (87), Мађари (24), Македонци (429), Муслимани (61), Немци (17), Румуни (293), Руси (19), Русини (1), Словаци (12), Словенци (47), Украјинци (4), Хрвати (79), Црногорци (96), Чеси (2), Остали (117), Нису се изјаснили (2549), Регионална припадност (16), Непознато (611), Укупно (4721 – 9.72%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо (члан 5. Статута).

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 118. Статута) и Заштитника грађана (члан 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116. И 117. Статута). Савет за међунационалне односе основан је Одлуком Скупштине општине 05. фебруара 2009. године. Институција локалног омбудсмана није успостављена.

У општини Бор образовање се не изводи на језицима националних мањина.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БОР
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ