а

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

E KOMUNËS

SË BUJANOCIT

Општина Бујановац се налази у Пчињском округу и распростире се на 461 км². Поред Бујановца као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Бараљевац, Биљача, Богдановац, Божињевац, Боровац, Братоселце, Брезница, Брњаре, Буштрање, Велики Трновац, Воганце, Врбан, Горње Ново Село, Грамада, Добросин, Доње Ново Село, Дрежница, Ђорђевац, Жбевац, Жужељица, Зарбинце, Јабланица, Јастребац, Карадник, Кленике, Клиновац, Кончуљ, Кошарно, Кршевица, Куштица, Левосоје, Летовица, Лопардинце, Лукарце, Лучане, Љиљанце, Мали Трновац, Муховац, Неговац, Несалце, Осларе, Претина, Прибовце, Равно Бучје, Раковац, Русце, Самољица, Света Петка, Себрат, Сејаце, Спанчевац, Српска Кућа, Старац, Сухарно, Трејак, Турија, Узово и Чар. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бујановцу је живело 18.067 становника.

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА*

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

18.067

Срби 12.989

71.90

Роми

4.576

25.32

Албанци 244

1.35

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине су: Бошњаци (1), Бугари (23), Горанци (60), Југословени(3), Македонци (47), Муслимани (15), Руси (1), Словенци (2), Украјинци (2), Хрвати (7), Црногорци (19), Остали (8), Нису се изјаснили (26), Регионална припадност (3), Непознато (41), Укупно (258 – 1.43%)

*податак о броју грађана албанске националности је само на основу пописаног становништва, јер се Албанци нису одазвали Попису становништва 2011. године, а према резултатима пописа у 2002. години, било је 23.681 Албанаца или 54,69% од укупног броја становника

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо и албански језик и његово писмо  (члан 5. Статута). У општинској управи постоје услови за  упис личног имена у матичне књиге на језику и писму националних мањина, а сви изводи се издају и на језицима националних мањина. Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи делимично су двојезични.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Заштитника грађана. (члан 94., 95. и 96. Статута) док Савет за међунационалне односе није предвиђен Статутом општине. Институција локалног омбудсмана није успостављена.

У Бујановцу постоји шест основних и једна средња школа у којима се изводи настава и на албанском језику и целокупно администрирање у тим школама је двојезично.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ