а

OPŠTINA IRIG

 

Opština Irig se nalazi u Sremskom okrug i rasprostire se na 230 km². Pored Iriga kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Velika Remeta, Vrdnik, Grgeteg, Dobrodol, Krušedol Prnjavor, Krušedol Selo, Mala Remeta, Neradin, Rivica i Šatrinci. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Irigu je živelo 10.866 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

10.866

Srbi

8.534

78.54

 

Mađari

762

7.02

Hrvati

232

2.13

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (8), Bugari (7), Bunjevci (1), Goranci (4), Grci (2), Jugosloveni (75), Makedonci (18), Muslimani (20), Nemci (15), Romi (166)  Rumuni (8), Rusi (4), Rusini (7), Slovaci (16), Slovenci (78), Ukrajinci (9), Crnogorci (21), Česi (2), Ostali (16), Nisu se izjasnili (490), Regionalna pripadnost (111), Nepoznato (260), Ukupno (1338 – 12.31%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćiriličnim pismo ( član 5. Statuta). Vođenje matičnih knjiga i svi upisi su na srpskom jeziku, a sva uverenja i izvodi se mogu izdavati na ćiriličnom i latiničnom pismu.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Zaštitnika građana (član 116.,117. i 118. Statuta) ali ne i Saveta za međunacionalne odnose. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Irigu postoje dve osnovne škole i nastava se izvodi na srpskom jeziku.

 

download:
STATUT OPŠTINE IRIG
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE