а

OPŠTINA MAJDANPEK

Opština Majdanpek se nalazi u Borskom okrugu i rasprostire se na 932 km². Pored Majdanpeka kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Boljetin, Vlaole, Golubinje, Debeli Lug, Donji Milanovac, Jasikovo, Klokočevac, Leskovo, Miroč, Mosna, Rudna Glava, Topolnica i Crnajka. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Majdanpeku je živelo 18.686 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

18.686

Srbi

14.670

78.51

Vlasi

2.442

13.07

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (6), Bošnjaci (2), Bugari (22), Bunjevci (2), Goranci (16), Grci (1), Jugosloveni (51), Mađari (6), Makedonci (56), Muslimani (16), Nemci (3), Romi (9), Rumuni (68), Rusi (5), Rusini (2), Slovaci (3), Slovenci (7), Ukrajinci (1), Hrvati (33), Crnogorci (70), Česi (3), Ostali (37), Nisu se izjasnili (946), Regionalna pripadnost (2), Nepoznato (207), Ukupno (1574 - 8.43%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćiriličko pismo (član 5. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su na srpskom jeziku. Upis u matične knjige i izdavanje izvoda iz matičnih knjiga je na srpskom jeziku.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose ( član 118. Statuta ) i Zaštitnika građana. ( član 117. Statuta ), međutim nije osnovan Savet kao ni institucija lokalnog ombudsmana.

 

download:
STATUT OPŠTINE MAJDANPEK
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE