а

OPŠTINA

NOVI KNEŽEVAC

Opština Novi Kneževac se nalazi u Severno-banatskom okrugu i rasprostire se na 305 km². Pored Novog Kneževca kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Banatsko Aranđelovo, Đala, Majdan, Podlokanj, Rabe, Siget, Srpski Krstur i Filić. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Novom Kneževcu je živelo 11.269 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

11.269

Srbi

6.445

57.19

Romi

923

8.19

 

Mađari

3.217

28.54

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (13), Bošnjaci (1), Bugari (1), Bunjevci (12), Vlasi (1), Jugosloveni (47), Makedonci (21), Muslimani (6), Nemci (10), Rumuni (2), Rusi (8), Rusini (1), Slovaci (10), Slovenci (7), Ukrajinci (4), Hrvati (64), Crnogorci (40), Ostali (8), Nisu se izjasnili (290), Regionalna pripadnost (93), Nepoznato (45), Ukupno (684 - 6.08%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo i mađarski jezik i njegovo pismo (član 5. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su dvojezični.  U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na mađarskom jeziku i pismu, a svi izvodi se izdaju i na mađarskom.

Statutom opštine uređeno je postojanje Saveta za međunacionalne odnose kao Stalnog radnog tela (član 48. Statuta) i Zaštitnika građana ( član 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123. i 124. Statuta ). Savet za međunacionalne odnose postojao je u prošlom sazivu kao radno telo  Skupštine opštine ali još nije doneto rešenje o razrešenju starih i imenovanju novih članova Saveta. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Novom Kneževcu postoji vrtić, jedna osnovna  i dve srednje škole u kojima se organizuje nastava i na mađarskom jeziku, a celokupno administriranja u tim školama su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE NOVI KNEŽEVAC
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE