а

OPŠTINA PRIBOJ

Opština Priboj se nalazi u Zlatiborskom okrugu i rasprostire se na 552 km². Pored Priboja kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Banja, Batkovići, Brezna, Bučje, Dobrilovići, Živinice, Zabrđe, Zabrnjica, Zagradina, Zaostro, Jelača, Kalafati, Kaluđerovići, Kasidoli, Kratovo, Krnjača, Kukurovići, Mažići, Miliješ, Plašće, Požegrmac, Pribojska Goleša, Pribojske Čelice, Rača, Ritošići, Sjeverin, Sočice, Strmac, Hercegovačka Goleša, Crnugovići, Crnuzi i Čitluk. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Priboju je živelo 27.133 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

27.133

Srbi

20.582

75.86

Muslimani

1.944

7.16

 

Bošnjaci

3.811

14.04

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (3), Bugari (1), Goranci (3), Jugosloveni (36), Mađari (11, Makedonci (9), Romi (32), Rumuni (1), Rusi (5), Slovenci (3), Ukrajinci (2), Hrvati (21), Crnogorci (119), Ostali (26), Nisu se izjasnili (256), Regionalna pripadnost (10), Nepoznato (253), Ukupno (796 - 2.94%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično  pismo ( član 5. Statuta ).

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 130. Statuta) i Zaštitnika građana (član 128. i 129. Statuta). Prvi Savet za međunacionalne odnose osnovan je odlukom Skupštine opštine 27. oktobra 2008. godine. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Priboju u osnovnim i srednjim školama nije organizovana nastava na jezicima nacionalnih manjina niti se predaje predmet „ Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture“.

 

download:
STATUT OPŠTINE PRIBOJ
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE