а

OPŠTINA SEČANJ

Opština Sečanj se nalazi u Srednje-banatskom okrugu i rasprostire se na 523 km². Pored Sečnja kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Banatska Dubica, Boka, Busenje, Jarkovac, Jaša Tomić, Konak, Krajišnik, Neuzina, Sutjeska i Šurjan. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Sečnju je živelo 13.267 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

13.267

Srbi

9.195

69.31

Romi

714

5.38

 

Mađari

1.691

12.74

Rumuni5664.27
Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (4), Bugari (87), Bunjevci (3), Vlasi (1), Goranci (11), Jugosloveni (50), Makedonci (39), Muslimani (11), Nemci (39), Rusi (12), Rusini (1), Slovaci (52), Slovenci (7), Ukrajinci (2), Hrvati (113), Crnogorci (24), Česi (3), Ostali (6), Nisu se izjasnili (439), Regionalna pripadnost (150), Nepoznato (47), Ukupno (1101 - 8.30%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, mađarski i rumunski jezik i njihova pisma (član 5. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su ispisani na jezicima nacionalnih manjina. U opštinskoj  upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 118. Statuta) i Zaštitnik građana (član 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., I 117. Statuta). Prvi Savet za međunacionalne odnose obrazovan je Odlukom Skupštine opštine 07. marta 2005 godine. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Sečnju od osam osnovnih škola u dve osnovne škole nastava se odvija i na mađarskom jeziku ( Neuzdin ) i na rumunskom jeziku ( Sutjeska ). U navedenim školama celokupna administriranja u su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE SEČANJ
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE