а

ОПШТИНА ВРБАС

 

Општина Врбас се налази у Јужно-бачком округу и распростире се на 376 км². Поред Врбаса као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Бачко Добро Поље, Змајево, Косанчић, Куцура, Равно Село и Савино Село. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Врбасу је живело 42.092 становника.

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

42.092

Срби

23.251

55.24

Украјинци

836

1.91

Црногорци

7.353

17.47

Хрвати

549

1.30

Русини

3.375

8.09

     

Мађари

2.464

5.85

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (48), Бошњаци (7), Бугари (13), Буњевци (15), Јевреји (2), Југословени (170), Македонци (149), Муслимани (112), Немци (121), Роми (355), Румуни (5), Руси (46), Словаци (286), Словенци (35), Чеси (20), Остали (204), Нису се изјаснили (2066), Регионална припадност (452), Непознато (158), Укупно (4264 – 10.14%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, мађарски и русински језик и њихово писмо (члан 13. Статута).  У општинској управи остварују се права на упис личног имена на језицима националних мањина, а сви изводи се издају и на језицима националних мањина.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 91. Статута) и Заштитника грађана (члан 90. Статута). Први Савет за међунационалне односе установљен је Одлуком Скупштине општине 10. децембра 2005. године. Институција локалног омбудсмана није успостављена.

У Врбасу постоји вртић, девет основних и две средње школе. У предшколској установи-у једној васпитној групи у Куцури програм се реализује на русинском језику. У пет основних школа право на образовање на језицима националних мањина ученици остварују тако што им се предаје предмет “ Матерњи језик са елементима националне културе”, а постоје две регистроване основне школе за извођење двојезичне наставе и то на русинском језику у Куцури и на мађарском језику у Врбасу. У свим образовним установама у којима постоји двојезична настава целокупна администрирања су двојезична.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ ВРБАС
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ