а

ОПШТИНА ВРШАЦ

 

Општина Вршац се налази у Јужно-банатском округу и распростире се на 800 км². Поред Вршца као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Ватин, Велико Средиште, Влајковац, Војводинци, Вршачки Ритови, Гудурица,, Загајица, Избиште, Јабланка, Куштиљ, Мали Жам, Мало Средиште, Марковац, Месић, Орешац, Павлиш, Парта, Потпорањ, Ритишево, Сочица,  Стража, Уљма и Шушара. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Вршцу је живело 52.026 становника.

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

52.026

Срби

37.595

72.26

Роми

1.368

2.63

Румуни

5.420

10.41

     

Мађари

2.263

4.35

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (73), Ашкалије (45), Бошњаци (19), Бугари (79), Буњевци (3), Власи (6), Горанци (2), Грци (11), Египћани (1), Јевреји (2), Југословени (302), Македонци (472), Муслимани (41), Немци (95), Руси (26), Русини (5), Словаци (147), Словенци (146), Украјинци (13), Хрвати (214), Црногорци (139), Чеси (122), Остали (61), Нису се изјаснили (1438), Регионална припадност (758), Непознато (1160), Укупно (5380 – 10.35%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, мађарски и румунски језик и њихово писмо (члан 8. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су вишејезични.  У општинској управи остварују се права на упис личног имена на језицима националних мањина, а сви изводи се издају и на језицима националних мањина.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 99. Статута) и Заштитника грађана (члан 98. Статута). Први Савет за међунационалне односе установљен је Одлуком Скупштине општине 25. новембра 2004. године. Институција локалног омбудсмана није успостављена.

У Вршцу постоји вртић, тринаест основних и пет средњих школа. У једној основној школи настава се изводи и на румунском језику, у једној основној школи настава се изводи на румунском језику и у једној средњој школи настава се изводи и на румунском језику. Дневници рада се воде на српском језику, а сведочанства и ђачке књижице на српском и румунском језику.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ