а

ОПШТИНА ЖАБАЉ

 

Општина Жабаљ се налази у Јужно-бачком округу и распростире се на 400 км². Поред Жабља као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Госпођинци, Ђурђево и Чуруг. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Жабљу је живело 26.134 становника.

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

26.134

Срби

22.134

84.70

Роми

1.301

4.97

Русини

1.198

4.59

Мађари

271

1.04

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (6), Ашкалије (3), Бошњаци (3), Бугари (1), Буњевци (4), Власи (1), Грци (1), Јевреји (1), Југословени (66), Македонци (31), Муслимани (12), Немци (20), Румуни (8), Руси (12), Словаци (34), Словенци (4), Украјинци (45), Хрвати (137), Црногорци (18), Чеси (2), Остали (49), Нису се изјаснили (431), Регионална припадност (300), Непознато (41), Укупно (1230 - 4.70%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, русински језик и његово писмо (члан 9. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су двојезични.  У општинској управи остварују се права на упис личног имена на русинском језику и писму, а сви изводи се издају и на русинском језику.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 125. Статута) док Заштитника грађана није предвиђен Статутом општина. Први Савет за међунационалне односе установљен је Одлуком Скупштине општине 2005. године. а избор чланова Савета извршен је решењем Скупштине општине 06. јуна 2007. године.

У Жабљу постоји предшколска установа, четири основне и једна средња школа. У предшколској установи-једна група ради програм на русинском језику, у једној основној школи настава се организује и на русинском језику, а у три основне школе остоји настава неговања ромског језика са елементима националне културе. Целокупна администрирања у тим школама су двојезична.

 

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ