а

ОПШТИНА АДА

ADA KÖZSÉG

Општина Ада се налази у Северно-банатском округу и распростире се на 228,6 км². Поред Аде као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Мол, Оборњача, Стеријино и Утрине. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Ади је живело 16.991 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

16.991

Мађари

12.750

75.04

Роми

323

1.90

Срби

2.956

17.39

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (25), Буњевци (6), Црногорци (8), Муслимани (13), Немци (11), Румуни (11), Руси (3), Русини (4), Словаци (18), Словенци (3), Југословени (74) Украјинци (4), Хрвати (50), Власи (1), Јевреји (1), Остали (9), Нису се изјаснили (388), Регионална припадност (84), Непознато (249) (Укупно 962 – 5.67%)

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо и мађарски језик и писмо (члан 5. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су двојезични. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на мађарском језику и писму, а сви изводи се издају и на мађарском језику.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 120., 121., 122., 123., 124. и 125. Статута) и Заштитника грађана (члан 111, 112, 113., 114., 115., 116., 117. и 118. Статута). Први Савет за међунационалне односе установљен је Одлуком Скупштине општине 11. фебруара 2005. године., мандат престао конституисањем нове Скупштине општине Ада 07.07.2008. године и нови Савет још није образован. Институција локалног омбудсмана још није успостављена.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ АДА
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ