а

ОПШТИНА АПАТИН

 

Општина Апатин се налази у Западно-бачком округу и распростире се на 333 км². Поред Апатина као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Купусина, Пригревица, Сонта и Свилојево. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Апатину је живело 28.929 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

28.929

Срби

18.164

62.78

Румуни

1.148

3.96

Мађари

3.102

10.72

Роми 654 1.60

Хрвати

3.015

10.42

     

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (26), Бошњаци (3), Бугари (2), Буњевци (49), Власи (1), Горанци (8), Грци (2), Јевреји (6), Југословени (188), Македонци (39), Муслимани (29), Немци (182), Руси (10), Русини (7), Словаци (26), Словенци (22), Украјинци (4), Црногорци (74), Чеси (1), Остали (153), Нису се изјаснили (1557), Регионална припадност (242), Непознато (215), Укупно (2.846 – 9,84%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

У службеној употреби је српски језик, а равноправно се употребљавају чирилично и латинично писмо. На подручју насељених места Купусина и Свилојево, поред српског језика у службеној употреби је и мађарски језик и писмо, а на подручју насељеног места Сонта и хрватски језик и писмо (члан 7. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су двојезични. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на мађарском и хрватском језику и писму, а сви изводи се издају и на мађарском и хрватском језику.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 50. и 51. Статута) и Заштитника грађана (члан 68. и 69. Статута). Први Савет за међунационалне односе установљен је Одлуком Скупштине општине 20. маја 2005.године., а институција локалног омбудсмана још није успостављена.

У Апатину постоји шест основних и три средње школе. У две основне школе настава се изводи и на мађарском језику а у једној основној школи (Сонта) предаје се хрватски језик као матерњи језик са елементима националне културе. У школама у којима се изводи двојезична настава целокупна администрирања су двојезична.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ АПАТИН
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ