а

ОПШТИНА БАЧ

Општина Бач се налази у Јужно-бачком округу и распростире се на 367 км². Поред Бача као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Бачко Ново Село, Бођани, Вајска, Плавна и Селенча. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бачу је живело 14.405 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

14.405

Срби

6.750

46.85

Роми

764

5.31

Словаци

2.845

19.75

Румуни

304

2.12

Хрвати

1.209

8.39

Муслимани

171 1.19

Мађари

958

6.65

     

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (6), Бошњаци (40), Буњевци (5), Грци (3), Јевреји (2), Југословени (87) Македонци (15), Немци (92), Руси (14), Русини (15), Словенци (4), Украјинци (82), Црногорци (45), Чеси (7), Остали (75), Нису се изјаснили (723), Регионална припадност (148), Непознато (41), (Укупно 1404 – 9.74% )

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик ћирилично и латинично писмо, словачки и мађарски језик и њихово писмо ( члан 5. Статута). У општинској управи остварују се права на упис личног имена на мађарском и словачком језику и писму, а сви изводи се издају и на мађарском и словачком језику.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 104. Статута) и Заштитника грађана (члан 103. Статута), међутим у општини није основан Савет за међунационалне односе као ни институција локалног омбудсмана. У Бачу је пет основних и једна средња школе. У једној основној школи у Селенчи настава се изводи на словачком језику али се за припаднике Ромске националне мањине предаје предмет Ромски језик са елементима националне културе, а у једној основној школи у Вајској за ученике Румунске националне мањине предаје се предмет Румунски језик са елементима националне културе.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БАЧ
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ