а

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

 

Општина Бачка Паланка се налази у Јужно-бачком округу и распростире се на 579 км². Поред Бачке Паланке као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Визић, Гајдобра, Деспотово, Карађорђево, Младеново, Нештин, Нова Гајдобра, Обровац, Параге, Пивнице, Силбаш, Товаришево, Челарево. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бачкој Паланци је живело 55.528 становника.

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

 

УКУПНО

%

 

УКУПНО

%

55.528

Срби

43.843

78.96

Хрвати

819 1.47

 

Словаци

5.047

9.10

Роми 1.064 1.91

 

Мађари

1.356

2.44

     

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (72), Бошњаци (11), Бугари (5), Буњевци (22), Египћани (1), Грци (5), Јевреји (5), Југословени (160), Македонци (51), Муслимани (69), Немци (105), Румуни (6), Руси (25), Русини (53), Словенци (39), Украјинци (27), Црногорци (133), Чеси (18), Остали (60), Нису се изјаснили (1870), Регионална припадност (501), Непознато (161), Укупно (3399 – 6.12%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

У Општини је у службеној употреби поред српског језика и ћириличног писма и словачки језик и латинично писмо (члан 9. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су двојезични. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на словачком језику и писму, а сви изводи се издају и на словачком језику.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 107. Статута) и Заштитника грађана (члан 106. Статута). Први Савет за међунационалне односе установљен је Одлуком Скупштине општине 20. новембра 20058 године., а институција локалног омбудсмана још није успостављена. У Бачкој Паланци постоји једна предшколска установа, 12 основних и три средње школе. У две основне школе (Пивнице и Силбаш) настава се изводи и на словачком језику, а у две основне школе ( Бачка Паланка и Челарево ) негује се словачки језик и култура. У школама у којима се изводи двојезична настава целокупна администрирања су двојезична.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ