а

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ÓBECSE KÖZSÉG

Општина Бечеј се налази у Јужнобачком округу и распростире се на 487 км². Поред Бечеја као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Бачко Градиште, Бачко Петрово село, Милешево и Радичевић. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бечеју је живело 37.351 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

37.351

Мађари

17.309

46.34

Роми 842 2.26

Срби

15.451

41.37

   

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (81), Ашкалије (6), Бошњаци (12), Бугари (7), Буњевци (13), Горанци (6), Грци (1), Југословени (287) Македонци (49), Муслимани (79), Немци (38), Румуни (8), Руси (7), Русини (21), Словаци (45), Словенци (12), Украјинци (14), Хрвати (301), Црногорци (107), Чеси (3), Остали (66), Нису се изјаснили (1.823), Регионална припадност (555), Непознато (208), (Укупно 3749 – 10.03% )

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

У службеној употреби су српски и мађарски језик (члан 6. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су двојезични. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на мађарском језику и писму, а сви изводи се издају и на мађарском.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 89.,90.,91. и 92. Статута) и Заштитника грађана (члан 84.,85.,86.,87. и .88 Статута). Први Савет за међунационалне односе установљен је Одлуком Скупштине општине 31.10.2006. године. За првог Заштитника грађана, општине Бечеј, одборници су изабрали Чабу Дели који је почео са радом 18. маја 2007. године.

У Бечеју постоји вртић, седам основних, три средње школе и једна основна и средња школа за децу са сметњама у развоју. У свим образовним установама настава се организује и на српском и мађарском језику, а целокупно администрирања у школама су двојезична.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ