а

OPŠTINA KIKINDA

NAGYKIKINDA KÖZSÉG

Opština Kikinda se nalazi u Severno-banatskom okrug i rasprostire se na 782 km². Pored Kikinde kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Banatska Topola,  Banatsko Veliko Selo, Bašaid, Iđoš, Mokrin, Nakovo, Novi Kozarci,  Rusko Selo i Sajan. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Kikindi je živelo 59.453 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

59.453

Srbi

44.846

75.41

 

Mađari

7.270

12.22

Romi

1.981

3.33

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (75), Bošnjaci (14), Bugari (18), Bunjevci (6), Vlasi (1), Goranci (5), Jevreji (6), Jugosloveni (331), Makedonci (126), Muslimani (74), Nemci (87), Rumuni (95), Rusi (13), Rusini (12), Slovaci (45), Slovenci (39), Ukrajinci (23), Hrvati (204), Crnogorci (99), Česi (8) Ostali (42), Nisu se izjasnili (2310), Regionalna pripadnost (1190), Nepoznato (533), Ukupno (5356 - 9.01%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo i mađarski jezik i pismo u naseljenim mestima : Banatskoj Topoli, Kikindi, Ruskom Selu i Sajanu( član 5. Statuta). U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na mađarskom jeziku i pismu, a svi izvodi se izdaju i na mađarskom jeziku. Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi nisu dvojezični.

Statutom Оpštine predviđeno je osnivanje Saveta za međunacionalne odnose kao stalnog radnog tela (član 44. Statuta), dok Zaštitnik građana nije predviđen Statutom.

U Kikindi postoji sedamnaest osnovnih škola i četiri srednje škole. U četiri osnovne škole nastava se izvodi i na mađarskom jeziku. U školama u kojima se izvodi dvojezična nastava celokupna administriranja su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE KIKINDA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE