а

OPŠTINA KOVIN

 

Opština Kovin se nalazi u Južno-banatskom okrugu i rasprostire se na 730 km². Pored Kovina kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Bavanište, Gaj, Deliblato, Dubovac, Malo Bavanište, Mramorak, Pločica, Skorenovac i Šumarak. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Kovinu je živelo 33.722 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

33.722

Srbi

25.150

74.58

Rumuni

1.516

4.50

Mađari

3.001

8.90

Romi

1.170

3.47

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (19), Bošnjaci (3), Bugari (121), Bunjevci (2), Vlasi (90), Goranci (3), Jevreji (2), Jugosloveni (84), Makedonci (128), Muslimani (69), Nemci (47), Rusi (23), Rusini (2), Slovaci (14), Slovenci 33), Ukrajinci (6), Hrvati (65), Crnogorci (92), Česi (134), Ostali (24), Nisu se izjasnili (951), Regionalna pripadnost (345), Nepoznato (628), Ukupno (2885 - 8.55%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, mađarski jezik i njegovo pismo i rumunski jezik i njegovo pismo ( član 9. Statuta). U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jezicima nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju na jezicima nacionalnih manjina.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 25. i 83. Statuta) i Zaštitnika građana (član 25. i 85. Statuta). Prvi Saveta za međunacionalne odnose je obrazovan Odlukom Skupštine opštine a rešenje o izboru članova Saveta Skupština opštine donela je 05. decembra 2006. godine. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Kovinu postoji deset osnovnih i dve srednje škole. U jednoj osnovnoj školi ( Skorenovac ) nastava se izvodi na mađarskom jeziku, u dve osnovne škole ( Deliblato i Mramorak ) obezbeđeno je učenje maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture – rumunski jezik. U pedškolskoj ustanovi postoji pripremni predškolski program na mađarskom jeziku ( Skorenovac ). U školama u kojima se izvodi dvojezična nastava celokupna administriranja su dvojezična.

  

download:
STATUT OPŠTINE KOVIN
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE