а

OPŠTINA MALI IĐOŠ

 

KISHEGYES KÖZSÉG

Opština Mali Iđoš se nalazi u Severno-bačkom okrugu i rasprostire se na 181 km². Pored Malog Iđoša kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Lovćenac i Feketić. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Malom Iđošu je živelo 12.031 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

12.031

Mađari

6.486

53.91

Srbi

2.388

19.85

 

Crnogorci

1.956

16.25

Romi

283

2.35

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (43), Aškalije (5), Bošnjaci (3), Bugari (4), Bunjevci (13), Egipćani (32), Grci (1), Jugosloveni (24), Makedonci (20), Muslimani (33), Nemci (13), Rumuni (2), Rusi (8), Rusini (30), Slovaci (4), Slovenci (8), Ukrajinci (15), Hrvati (55), Česi (1), Ostali (84), Nisu se izjasnili (371), Regionalna pripadnost (64), Nepoznato (85), Ukupno (918 - 7.64%)

 

 NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik, ćirilično i latinično pismo i  mađarski jezik i njegovo pismo ( član 8. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su dvojezični. U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jezicima nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju na jezicima nacionalnih manjina.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 107. Statuta) i Zaštitnika građana (član 108. Statuta). Saveta za međunacionalne odnose nije obrazovan kao i institucija lokalnog ombudsmana.

U Malom Iđošu postoje tri osnovne škole a u dve osnovne škole ( Mali Iđoš i Feketić ) nastava se izvodi i na mađarskom jeziku. U školama u kojima se izvodi dvojezična nastava celokupna administriranja su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE MALI IĐOŠ
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE