а

OPŠTINA NOVI BEČEJ

TÖRÖKBECSE KÖZSÉG

Opština Novi Bečej se nalazi u Srednje-banatskom okrugu i rasprostire se na 609 km². Pored Novog Bečeja kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Bočar, Kumane i Novo Mileševo. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Novom Bečeju je živelo 23.925 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

23.925

Srbi

16.123

67.39

Romi1.2955.41

 

Mađari

4.319

18.05

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (72), Bošnjaci (3), Bugari (4), Bunjevci (3), Vlasi (1), Jevreji (1), Jugosloveni (83), Makedonci (42), Muslimani (11), Nemci (14), Rumuni (59), Rusi (14), Rusini (4), Slovaci (15), Slovenci (8), Ukrajinci (2), Hrvati (66), Crnogorci (27), Česi (4), Ostali (24), Nisu se izjasnili (838), Regionalna pripadnost (306), Nepoznato (578), Ukupno (2188 - 9.15%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo i mađarski jezik i njegovo pismo (član 5. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su dvojezični.  U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na mađarskom jeziku i pismu, a svi izvodi se izdaju i na mađarskom.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 43. Statuta) dok Zaštitnik građana nije predviđen Statutom opštine. Prvi Savet za međunacionalne odnose obrazovan je Odlukom Skupštine opštine 29. marta 2005 godine.

U Novom Bečeju postoje vrtić, pet osnovnih i jedna srednja škola. U dve osnovne škole ( Novi Bečej i Novo Mileševo ) nastava se organizuje i na mađarskom jeziku, a celokupno administriranja u tim školama su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE NOVI BEČEJ
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE