а

OPŠTINA ODŽACI

Opština Odžaci se nalazi u Zapadno-bačkom okrugu i rasprostire se na 411 km². Pored Odžaka kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Bački Brestovac, Bački Gračac, Bogojevo, Deronje, Karavukovo, Lalić, Ratkovo i Srpski Miletić. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Odžacima je živelo 30.154 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

30.154

Srbi

25.077

83.16

Slovaci

835

2.77

 

Mađari

1.188

3.94

Romi

1.035

3.43

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (32), Bošnjaci (2), Bugari (7), Bunjevci (13), Vlasi (3), Jevreji (1), Jugosloveni (105), Makedonci (46), Muslimani (11), Nemci (60), Rumuni (100), Rusi (11), Rusini (61), Slovaci (835), Slovenci (17), Ukrajinci (27), Hrvati (225), Crnogorci (121), Česi (4), Ostali (41), Nisu se izjasnili (700), Regionalna pripadnost (302), Nepoznato (130), Ukupno (2019 - 6.70%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, mađarski i slovački jezik i njihova pisma (član 5. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su ispisani na jezicima nacionalnih manjina. U opštinskoj  upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 115. 116., 117., 118., 119. i 120. Statuta) i Zaštitnik građana (član 108., 109., 110., 111. i 112. Statuta). Prvi Savet za međunacionalne odnose obrazovan je Odlukom Skupštine opštine 31. januara 2005 godine. Institucija lokalnog ombudsmana još nije uspostavljena.

U Odžacima postoje dve osnovne škole u kojima je organizovana nastava na mađarskom jeziku ( Bogojevo ) i na slovačkom jeziku (Laliću ), kao i u okviru predškolske ustanove u jednom odeljenju u Bogojevu radi se sa decom na mađarskom i srpskom jeziku a u jednom odeljenju u Laliću na slovačkom i srpskom jeziku. U navedenim ustanovama celokupna administriranja su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE ODŽACI
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE