а

OPŠTINA ŠID

Opština Šid se nalazi u Sremskom okrugu i rasprostire se na 687 km². Pored Šida kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Adaševci, Batrovci, Bačinci, Berkasovo, Bikić Do, Bingula, Vašica, Višnjićevo, Gibarac, Erdevik, Ilinci, Jamena, Kukujevci, Ljuba, Molovin, Morović, Privina Glava i Sot. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Šidu je živelo 34.188 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

34.188

Srbi

26.646

77.93

Rusini

1.027

3.01

 

Slovaci

2.136

6.24

 

Hrvati

1.748

5.11

 

 

 

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (10), Bošnjaci (5), Bugari (4), Bunjevci (2), Goranci (4), Jevreji (1), Jugosloveni (152), Mađari (179), Makedonci (26), Muslimani (24), Nemci (14), Romi (204), Rumuni (4), Rusi (17), Slovenci (6), Ukrajinci (47), Crnogorci (26), Česi (8), Ostali (17), Nisu se izjasnili (1393), Regionalna pripadnost (111), Nepoznato (377), Ukupno (2631- 7.71%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, rusinski i slovački jezik i njihovo pismo (član 5. Statuta). U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jezicima nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju i na jezicima nacionalnih manjina.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 117., 118., 119., 120., 121., 122. i 123. Statuta) i Zaštitnika građana (član 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115. i 116. Statuta). Savet za međunacionalne odnose osnovan je Odlukom Skupštine opštine 24. oktobra 2008. godine. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Šidu postoji predškolska ustanova, sedam osnovnih i dve srednje škole. U jednoj osnovnoj školi ( Erdevik ) nastava se izvodi i na slovačkom jeziku a u dve osnovne škole ( Šid ) realizuje se nastava iz predmeta rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture i slovački jezik sa elementima nacionalne kulture. U osnovnoj školi u Erdeviku celokupno administriranje je dvojezično.

 

download:
STATUT OPŠTINE ŠID
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE