а

GRAD  SOMBOR

Grad Sombor se nalazi u Zapadno-bačkom okrugu i rasprostire se na 1178 km². Pored Sombora kao gradskog centra ova površina obuhvata i naselja: Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Gakovo, Doroslovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Svetozar Miletić, Stanišić, Stapar, Telečka i Čonoplja. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Somboru je živelo 85.903 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

85.903

Srbi

54.370

63.30

Romi

1.015

1.18

 

Mađari

9.874

11.49

Bunjevci

2.058

2.39

 

Hrvati

7.070

8.23

 

 

 

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (118), Bošnjaci (22), Bugari (31), Vlasi (2), Goranci (67), Grci (35), Egipćani (2), Jevreji (9), Jugosloveni (852), Makedonci (171), Muslimani (91), Nemci (494), Rumuni (89), Rusi (11), Rusini (62), Slovaci (117), Slovenci (74), Ukrajinci (23), Crnogorci (541), Česi (15), Ostali (428), Nisu se izjasnili (6534), Regionalna pripadnost (1479), Nepoznato (219), Ukupno (11516- 13.41%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Grada u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo.  U Gradu se utvrđuje i službena upotreba latiničnog pisma, i mađarskog jezika i pisma, na način utvrđen Ustavom, zakonom, drugim propisom i Statutom Grada. U naseljenim mestima Bački Monoštor i Bački Breg utvrđuje se i službena upotreba hrvatskog jezika i pisma. (član 7. Statuta).

Statutom grada uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 48., 49., 50., 51. i 52. Statuta) i Zaštitnik građana (član 107., 108.  109., I 110. Statuta).

Grad Sombor nije dostavio kompletan odgovor na UPITNIK.

 

download:
STATUT GRADA SOMBORA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE