а

OPŠTINA SRBOBRAN

Opština Srbobran se nalazi u Južno-bačkom okrugu i rasprostire se na 284 km². Pored Srbobrana kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Nadalj i Turija. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Srbobranu je živelo 16.317 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

16.317

Srbi

10.709

65.63

Romi6293.86

 

Mađari

3.387

20.75

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (7), Bošnjaci (2), Bugari (2), Bunjevci (3), Egipćani (1), Jugosloveni (55), Makedonci (27), Muslimani (22), Nemci (20), Rumuni (8), Rusi (9), Rusini (23), Slovaci (20), Slovenci (9), Ukrajinci (29), Hrvati (118), Crnogorci (82), Česi (5), Ostali (24), Nisu se izjasnili (594), Regionalna pripadnost (447), Nepoznato (85), Ukupno (1592- 9.76%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo i mađarski jezik i njegovo pismo (član 5. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su dvojezični. U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na mađarskom jeziku i pismu, a svi izvodi se izdaju i na mađarskom jeziku.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 117., 118., 119., 120., 121., 122. i 123. Statuta) i Zaštitnika građana (član 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115. i 116. Statuta). Savet za međunacionalne odnose nije osnovan kao ni institucija lokalnog ombudsmana.

U Srbobranu postoji jedna predškolska ustanova, četiri osnovne i jedna srednja škola. U jednoj osnovnoj školi organizuje se nastava na mađarskom jeziku i celokupna administriranja u školi su dvojezična.


download:
STATUT OPŠTINE SRBOBRAN
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE