а

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је данас да је ова независна државна институција интензивирала рад у циљу заштите од трговине људима, превасходно деце као најрањивије категорије становништва, и да је прошле године својим контролним поступцима допринела идентификовању више жртава трговине људима. 

"У 2022. години смо у оквиру поступака контроле по први пут упутили две пријаве Центру за заштиту жртава трговине људима, на основу којих је идентификовано више жртава, којима је пружена заштита. Почетне информације о могућности постојања трговине људима добили смо из медија", рекла је Стојановић на предавању студентима Правног факултета Универзитета у Београду, у оквиру Правне клинике за сузбијање трговине људима.

Стојановић је студенте упознала са овлашћењима, начином рада и надлежностима Заштитника грађана, посебно новим надлежностима које су му додељене Законом о Заштитнику грађана усвојеним у новембру 2021. године, међу којима је и надлежност националног известиоца у области трговине људима.

Она је указала да Заштитник грађана посебну пажњу посвећује деци и младима из осетљивих група, као што су деца са сметњама у развоју, са инвалидитетом, деца припадници националних мањина, деца жртве насиља, злостављања, експлоатације и трговине људима, деца у покрету, деца која живе и раде на улици, деца без родитељског старања.

 "Поново истичем да је за заштиту од трговине људима пре свега важна општа информисаност грађана, посебно деце и младих, о изворима и врстама ризика од трговине људима. Неопходна је, такође, адекватна и благовремена сарадња надлежних органа на заштити жртава трговине људима, која је у изостала у одређеним случајевима које смо радили, а због чега је дошло пролонгирања пружања заштите жртвама", навела је заменица Заштитника грађана.

Заштитник грађана поседује дугогодишње искуство и знање у контроли рада надлежних органа када дође до сазнања да постоји сумња на трговину људима или на сексуалну злоупотребу и злостављање деце. Ефикасан рад ове институције наставићемо и кроз обављање послова националног известиоца у области трговине људима, рекла је Стојановић.

Заштитник грађана Зоран Пашалић честитао је данас свим православним Ромима у Републици Србији и широм света ромску славу Бибију, са жељом за добро здравље, напредак и благостање.

"Теткица Бибија, или како је још зову Бибијака, је велики ромски верски празник који обједињује све православне Роме где год да се налазе и јача њихов осећај заједништва. Желим свим припадницима ромске заједнице у Србији добро здравље, срећу и благостање“, рекао је Пашалић током посете Удружењу Рома Београда.

Пашалић је подсетио да су Роми и Срби кроз историју делили судбину која је била веома тешка, али да су заједничким снагама и подршком успели да преброде такве периоде и очувају своју аутентичност.

Православни Роми славе Тетка Бибију као исцелитељку и заштитницу породице, превасходно као заштитницу здравља деце. Свако место у Србији има посебан датум обележавања славе, јер је по легенди Тетка Бибија различитим данима стизала у бројна места широм земље и исцељивала болесне.

Фото: МДУЛС
Фото: МДУЛС

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да је број правно невидљивих лица у Републици Србији значајно смањен, али да и даље има грађана и деце које систем не препознаје, посебно из ромских заједница у неформалним насељима.

Пашалић је на конференцији, коју су поводом осме годишњице глобалне кампање #ЈаПрипадам (#Ibelong) за потпуно искорењивање апатридије организовали Министарство државне управе и локалне самоуправе, Заштитник грађана и Агенција Уједињених нација за избеглице (УНХЦР), навео да су становници неформалних насеља и даље у тешком положају и у ризику од апатридије.

Пашалић је апеловао на надлежне органе да учине додатне напоре како би се ублажиле последице пандемије које су и даље видљиве у социјалном и економском сегменту живота припадника ромске заједнице у неформалним насељима.

Министар државне управе и локалне самоуправе Александар Мартиновић је изјавио да је системским решењима омогућен несметан упис у матичну књигу рођених и унапређена и друга права из личног статуса и додао да случајеви да неко лице није уписано у матичну књигу рођених сада јављају тек као изузетак.

Мартиновић је навео да ће фокус министарства у будућности бити усмерен на решавање преосталих, али и спречавање појаве нових случајева правно невидљивих лица, посебно када је реч о припадницима ромске заједнице.

В.д. шефа Представништва УНХЦР у Србији Стефани Краусе указала је да је број Рома без личних докумената у Србији значајно смањен од 2014. године, када је покренута кампања #ЈаПрипадам, и додала да би Србија могла постати једна од првих земаља у Европи која ће искоренити ризик од апатридије у наредне две године, до завршетка кампање.

Након реаговања Заштитника грађана поводом заштите права и слобода националних мањина у Републици Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја затражило је од издавача уџбеника за српски језик за осми разред основне школе да до средине маја 2022. године измене спорни део садржаја у вези са називима јужнословенских језика.

Заштитник грађана је по притужби Националног савета хрватске националне мањине покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Завода за унапређивање образовања и васпитања и надлежног министарства и утврдио да је у спорном уџбенику наведено да се Хрвати, Бошњаци и Црногорци користе српским језиком али га називају хрватским, босанским и црногорским језиком.

С обзиром да сe таквом дефиницијом негира постојање језика националних мањина, што је у супротности са Европском повељом о регионалним и мањинским језицима коју је Република Србија ратификовала, посебно што се хрватски и босански језик користе у званичној службеној употреби у нашој земљи, Заштитник грађана је у препорукама за отклањање недостатака од Министарства просвете, науке и технолошког развоја затражио да до почетка наредне школске године повуче из употребе овај уџбеник.

У обавештењу о поступању по препорукама Заштитника грађана, ресорно министарство наводи да је Завод за унапређивање образовања и васпитања издавачима ових уџбеника упутио смернице да измена дела садржаја у уџбеницима за српски језик за осми разред основне школе треба да представља наративно објашњење поделе јужнословенских језика, без табеле или листе.

Ресорно министарство даље наводи да је Завод издавачима оставио рок до 15. маја 2022. године да поднесу захтев за утврђивање да ново издање одобреног уџбеника садржи измене и допуне, као и да је од издавача затражено да све примерке ових уџбеника који су још увек на тржишту обезбеде исправком објављеног текста у виду одштампане исправљене странице припојене постојећој страници у уџбенику.

Заштитник грађана Зоран Пашалић честита 8. април, Светски дан Рома, и истовремено позива све грађане да не дозволе да под притиском глобалне економске кризе и растуће апатије солидарност међу људима ишчезне. Такође апелује да обрате пажњу на потребе других, а рањивим друштвеним групама, међу њима и ромској заједници, пруже ефикасну и делотворну подршку.

Пашалић указује на то да су Роми и даље највише дискриминисана и маргинализована друштвена група, иако су најбројнија мањинска заједница у Европи.

Ромкиње спадају у најугроженије друштвене категорије. Удају се у раном узрасту, очекују их вишеструке трудноће у кратком временском периоду, финансијска и друга зависност од партнера или старијих чланова породице, као и висок ризик од насиља у породици и партнерским односима. Друга најугроженија група су деца Роми, чији целокупан развој у сиромаштву и неформалним насељима носи са собом многе ризике.

„Постоје системски проблеми са којима се Роми свакодневно суочавају. Упркос томе што је држава предузела низ мера и активности у области образовања, здравства и добијања личних докумената, квалитет живота те заједнице се није у великој мери побољшао“ упозорио је заштитник грађана и додао да приступачније школство, редовна здравствена заштита, сузбијање сиромаштва кроз олакшано запошљавање су циљеви којима треба да тежимо.

Он је додао да постигнути резултати на унапређењу положаја Рома нису отклонили кључне препреке у процесу њихове интеграције, зато и даље треба инсистирати на целовитој подршци ромској националној мањини. „Морамо показати спремност када је у питању решавање комплексних проблема те заједнице. Заштитник грађана у свом мандату има надлежност за заштиту права националних мањина и протеклу годину обележио је низом активности предузетих у циљу оснаживања и унапређења положаја Рома, које су наведене и у редовном годишњем извештају институције“, нагласио је Пашалић. Заштитник грађана ће такође пратити како се спроводе мере нове Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2022-2030. године, коју је Влада РС усвојила 3. фебруара ове године.