а

Извештаји о раду у ромским насељима:

 

10.-11. октобар 2011.

 Општине Кула и Апатин примери добре праксе у вези са унапређењем положаја Рома

 b_280_0_16777215_00_images_stories_ak.jpg b_280_0_16777215_00_images_stories_ak1.jpg

Имајући у виду, сазнања Заштитника грађана о примерима добре праксе општина Кула и Апатин у вези унапређењем положаја Рома, заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је са председником општине Кула Светозаром Буквићем и председником општине Апатин Живорадом Смиљанићем и њиховим сарадницима. Председник општине Кула Светозар Буквић је објаснио да је, општина као модел решавања становања Рома који су живели у изузетно тешким условима у ромском насељу у селу Сивац, изабрала да нелегално и неусловно насеље уклони, а да становницима, купи домаћинства у различитим деловима села. Решавању проблема расељавања допринео је и Центар за социјални рад који је утврдио социјални статус сваког домаћинства у бившем насељу. Приликом одређивања критеријума и приоритета за доделу домаћинства породици узиман је и податак да ли деца редовну похађају школу.

 У општини Апатин примењен је другачији модел решавања овог питања, имајући у виду да у ромском насељу, на периферији општине, живи око четири хиљаде људи. Председник општине Апатин Живорад Смиљанић је истакао да је општина одувек водила рачуна о ромској популацији и да је социјална интеграција Рома у друштву и раније била на високом нивоу. Такође, он је истакао да је општина у ромском насељу санирала све куће које нису испуњавале минимум услова становања, увела воду и струју и асфалтирала улице. У насељу је изграђана амбуланта у којој четири сата дневно дежура лекар, као и вртић у ком се организује продужени дневни боравак.

 b_280_0_16777215_00_images_stories_ak2.jpg b_280_0_16777215_00_images_stories_ak3.jpg

 Након обиласка ромских насеља, заменик Заштитника грађана Горан Башић навео је да су ове општине пронашле одрживе моделе решавања и унапређења положаја Рома и да оба модела могу бити примери који ће све остале општине следити у решавању социјално-економских проблема Рома.

 

 

5. август 2011.

 Рад Заштитника грађана у ромском насељу „Велики рит“ у Новом Саду

 

b_280_0_16777215_00_images_stories_veliki_rit.jpg

 Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са становницима ромског насеља „Велики рит“ у Новом Саду и са Тимом за рад у ромским насељима примао је притужбе грађана из којих је уочено да се Роми и даље суочавају с проблемима који се односе на добијање личних докумената. Рад у насељу организован је у сарадњи са директором Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине Душаном Јовановићем.

 С обзиром да је у овиру рада у ромском насељу утврђен велики број лица са проблемом са личним документима Заштитник грађана ће 11. августа 2011. године у периоду од 17 до 20 часова организовати пријем притужби у Месној заједници Видовданско насеље,  улица Јована Андрејевића  2а, Нови Сад.

 Download / Преузимања: Извештај

 

 

 

28. јул 2011.

 Рад Заштитника грађана
у ромским насељима “Север” ,“Брезоник” и “Стари Центар” у Бору

 Настављајући са радом у ромским насељима Заштитник грађана организовао је пријем притужби у ромским насељима „Север“, „Брезоник“ и „Стари Центар“ у општини Бор. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са грађанима и упознао их са надлежностима Заштитника грађана и начинима како да му се притуже. У разговору са грађанима ових насеља уочено је да грађани, поред осталог, имају и проблеме у вези са добијањем личних докумената, што је најчешће проузроковано непознавањем начина како да остваре ова права. О могућности унапређење положаја Рома у Бору, заменик Заштитника грађана је разговарао са координатором за питање мањина општине Бор, педагошким асистентима, представницима Националног савета ромске националне мањине и ромским невладиним организацијама.

Download / Преузимања: Извештај

 

 

01. април 2011.

 РАД ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У РОМСКОМ НАСЕЉУ БЛАЖЕВО

  Нови Пазар

 b_280_0_16777215_00_images_stories_Blazevo1.jpg

 

Ромско насеље Блажево је нехигијенско насеље које се налази  на периферији града. У насељу живи 40 домаћинстава, односно око 190 људи углавном расељених лица са Косова и Метохије. Услови у којима живе Роми у овом насељу су изузетно тешки. Насеље није асфалтирано, нема воде и струје, постоји проблем са изливањем канализације. Воду узимају са оближње чесме или скупљају кишницу. Куће у насељу саграђане су од чврстог материјала, али су у веома лошем стању. Сви становници ромског насеља Блажево су незапослени и живе од социјалне помоћи. Велики део становника се издржава прошењем на улици. Такође, скупљају папир и метал који потом продају на отпаду.

Одређени број деце је уписано у школу, међутим често пропуштају наставу због нехигијенских услова у којима  живе и немогућности да чисти оду у школу. Такође, не остварују право на здравствену заштиту, имају проблем са заразама које преносе глодари. Одређени број деце су изуједали пацови.

Велики број деце у ромском насељу је заражено вашкама и шугом. Грађани су се пожалили да лекари који су посетили ромско насеље нису прегледали све становнике него само једну породицу која је заражена шугом. Као проблем наводе да лекари заражену породицу нису хтели да одведу у болницу јер немају здравствено осигурање, а то је проузроковало да се зараза прошири и на остале становнике. У насељу живи велики број деце предшколског узраста који су посебно угрожени нехигијенским условима у овом насељу. Нови Пазар нема систематизовану здравствену координаторку што посебно угрожава остваривање права на здравствену заштиту. Роми из насеља Блажево имају отежан приступ локалним институцијама и немају сазнања како да остваре своја права. Локална самоуправа Нови Пазар има усвојен локални акциони план за Роме, међутим грађани овог ромског насеља нису обавештени о томе.

У оквиру „Дана Омбудсмана“ у Новом Пазару, Заштитник грађана је организовао пријем притужби у ромском насељу Блажево. Стручна служба Заштитника грађана примила је притужбе грађана. Као основни проблем грађани насеља навели су неувођење воде што доводи до нехигијенских услова живота. Такође су истакли спремност да учествују у радовима увођења воде и струје како би убрзали решење овог егзистенцијалног проблема.

Заштитник грађана обиласком и радом у ромским насељима покушава да приближи ову институцију Ромима и повећа доступност институцијама. Радом у ромским насељима Заштитник грађана има намеру да идентификује проблема грађана који живе у ромским насељима и надлежним институцијама укаже на пропусте и могућа решења да се бар неки од егзистенцијалних проблема ромске популације реше, имајући у виду свеопшто сиромаштво Рома. У наредном периоду Заштитник грађана ће наставити са радом и у другим ромским насељима.

 

Ромско насеље Блажево, Нови Пазар

 

Download / Преузимања: Извештај ромско насеље Блажево