а

Списак је ажуриран: 21. октобар 2015. године

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

1. Национални савет мађарске националне мањине

Председник: Јене Хајнал

Адреса: Суботица, Аге Мамужића 11/2

Телефон: 024/524-534

E-mail: office@mnt.org.rs
Web site: www.mnt.org.rs

2. Национални савет хрватске националне мањине

Председник: Славен Бачић

Адреса: Суботица, Прерадовићева 13

Телефон: 024/554-623

E-mail: ured@hnv.org.rs; grunff@gmail.com
Web site: www.hnv.org.rs

3. Национални савет русинске националне мањине

Председник: Славко Рац

Адреса: Руски Крстур, улица Фрушкогорска 64

Телефон: 025/705-222,025/705-333

E-mail: rusovit@open.telekom.rs
Web site: www.rusini.rs

4. Национални савет словачке националне мањине

Председник: Ана Томанова-Маканова

Адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 1

Телефон: 021/422-989

E-mail: office@rada.org.rs
Web site: www.rada.org.rs

5. Национални савет румунске националне мањине

Председник: Даниел Петровић

Адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 28

Телефон: 021/457-583

E-mail: consiliul_roman@yahoo.com

6. Национални савет украјинске националне мањине

Председник: Јозо Сапун

Адреса: Кула, Маршала Тита 119

Телефон: 025/725-531

E-mail: unr@neobee.net
Web site: www.ukrajincisrbije.rs

7. Национални савет ромске националне мањине

Председник: Витомир Михајловић

Адреса: Панчево, Карађорђева 5/2

Телефон: 011/3061-548,011/3061-603

E-mail: info@romskinacionalnisavet.org.rs
Web site: www.romskinacionalnisavet.org

8. Национални савет буњевачке националне мањине

Председник: мр Сузана Кујунџић-Остојић

Адреса: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15/5

Телефон: 024/554-881

E-mail: bunjnacsav@gmail.com

Web site: www.bunjevci.net

9. Национални савет бошњачке националне мањине

Председник: др Сулејман Угљанин

Адреса: 28 новембра бб, Нови Пазар, поштански фах 114

Телефон: 020/315-608, 020/314-107

E-mail: glavni.ured@bnv.org.rs
Web site: www.bnv.org.rs

10. Национални савет бугарске националне мањине

Председник: Владимир Захаријев

Адреса: Босилеград, Георги Димитрова 82

Телефон: 017/877-006

E-mail: nacsavbg@open.telekom.rs

11. Национални савет грчке националне мањине

Председник: Василиос Провелегкос

Адреса: Нови Сад, Булевар краља Петра И број 28д

Телефон:011/411-2112

E-mail: nsgnmsrbija@gmail.com

12. Национални савет македонске националне мањине

Председник: Борче Величковски

Адреса: Панчево, Генерала Петра Арачића број 2ц, улаз 2д, локал 2.

Поштански фах: 94

Телефон: 013/2580-456, 060/80-30-330

E-mail: nsmakedonaca@open.telekom.rs

13. Национални савет египатске националне мањине

Председник: Агим Ајра

Адреса: Нови Сад, Ћирила и Методија 129

Телефон:011/3170-473, 061/279-85-58

E-mail: egipcani-srb@live.com

14. Национални савет влашке националне мањине

Председник: Радиша Драгојевић

Адреса: Петровац на Млави, Петра Добрњца 179

Телефон: 012/331-280, 012/331-283

E-mail: info@petrovacnamlavi.rs; vlasinacionalnisavet@gmail.com
Web site: www.nacionalnisavetvlaha.rs

15. Национални савет немачке националне мањине

Председник: Ласло Генце

Адреса: Сомбор, Матије Гупца бб

Телефон: 024/4528-958

E-mail: lmandler@open.telekom.rs

16. Национални савет словеначке националне мањине

Председник: Саша Вербич

Адреса: Београд, Теразије 3/ИX

Телефон:011/334-0845, 064/100-4496

E-mail: nacionalnisvet@eunet.rs
Web mail: www.slovenci.rs

17. Национални савет чешке националне мањине

Председник: Јоже Сивачек

Адреса: Бела Црква, Милетићева 2

Телефон: 013/852-627

E-mail: office@savetceha.rs
Web site: www.savetceha.rs

18. Национални савет албанске националне мањине

Председник: Јонуз Муслиу

Адреса: Бујановац, Карађорђа Петровића број 237, други спрат

Телефон: 017/653-264

E-mail: kksh.bujanoc@gmail.com

19. Национални савет ашкалијске националне мањине

Председник: Осман Ердељ

Адреса: Нови Сад, Темеринска 91

Телефон: 061/2139639

E-mail: nsaskalije2@gmail.com

20. Извршни одбор Савеза јеврејских општина Србије

Председник: др Рубен Фукс

Адреса: Београд, Краља Петра 71 А/ИИИ

Телефон: 011/26-21-837, 011/26-26-674

E-mail: office@savezscg.org
Web site: www.savezscg.org

21. Национални савет црногорске националне мањине

Председник: Ратко Шоћ

Адреса: Врбас, Стевана Дороњског 29

Телефон: 063/577-737

E-mail: crnogorskinacionalnisavjet@sbb.rs