а

Према резултатима Пописа становништва који је спроведен у пролеће 2002. године у Србији без Косова живи 13,47% становништва које припада националним мањинама, што је сврстава међу земље са наглашено хомогеном структуром становништва. Поред 82,86% лица која су се изјаснила да припадају српском становништву, 2,03% становништва које се није национално определило или се изјаснило за регионалну припадност, у Србији живе бројне националне мањине, међу којима су најбројнији Мађари са 293.299 припадника (3,91%), Бошњаци са 136.087 (1,81%) и Роми са 108.193 (1,44%) лица.

Етнички састав становништва Србије по Попису из 2002. године

(без Косова и Метохије)

Етничка припадност

Србија

%

Централна Србија

%

Војводина

%

УКУПНО

7.498.001

 

5.466.009

 

2.031992

 

Срби

6.212.838

82,86

4.891.031

89,48

1.321807

65,05

Црногорци

69.049

0,92

3.3536

0,61

35.513

1,75

Југословени

80.721

1,08

30.840

0,56

49.881

2,45

Албанци

61.647

0,82

59.952

1,10

1.695

0,08

Бошњаци

136.087

1,81

135.670

2,48

417

0,02

Бугари

20.497

0,27

18.839

0,34

1.658

0,08

Буњевци

20.012

0,27

246

0,00

19.766

0,97

Власи

40.054

0,53

39.953

0,73

101

0,00

Горанци

4.581

0,06

3.975

0,07

606

0,03

Мађари

293.299

3,91

3.092

0,06

290.207

14,28

Македонци

25.847

0,34

14.062

0,26

11.785

0,58

Муслимани

19.503

0,26

15.869

0.29

3.634

0,18

Немци

3.901

0,05

747

0,01

3.154

0,16

Роми

108.193

1,44

79.136

1,45

29.057

1,43

Румуни

34.576

0,46

4.157

0,08

30.419

1,50

Руси

2.588

0,03

1.648

0,03

940

0,05

Русини

15.905

0,21

279

0,01

15.626

0,77

Словаци

59.021

0,79

2.384

0,04

56.637

2,79

Словенци

5.104

0,07

3.099

0,06

2.005

0,10

Украјинци

5.354

0,07

719

0,01

4.635

0,23

Хрвати

70.602

0,94

14.056

0,26

56.546

2,78

Чеси

2.211

0,03

563

0,01

1.648

0,08

Остали

11.711

0,16

6.400

0,12

5.311

0,26

Неопредељени

107.732

1,44

52.716

0,96

55.016

2,71

Регионална припадност

11.485

0,15

1.331

0,02

10.154

0,50

Непознато

75.483

1.01

51.709

0,95

23.774

1,17

 

Извор: Саопштење бр. 295, Републички завод за статистику, Београд, 2003.