а

Након реаговања Заштитника грађана поводом заштите права и слобода националних мањина у Републици Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја затражило је од издавача уџбеника за српски језик за осми разред основне школе да до средине маја 2022. године измене спорни део садржаја у вези са називима јужнословенских језика.

Заштитник грађана је по притужби Националног савета хрватске националне мањине покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Завода за унапређивање образовања и васпитања и надлежног министарства и утврдио да је у спорном уџбенику наведено да се Хрвати, Бошњаци и Црногорци користе српским језиком али га називају хрватским, босанским и црногорским језиком.

С обзиром да сe таквом дефиницијом негира постојање језика националних мањина, што је у супротности са Европском повељом о регионалним и мањинским језицима коју је Република Србија ратификовала, посебно што се хрватски и босански језик користе у званичној службеној употреби у нашој земљи, Заштитник грађана је у препорукама за отклањање недостатака од Министарства просвете, науке и технолошког развоја затражио да до почетка наредне школске године повуче из употребе овај уџбеник.

У обавештењу о поступању по препорукама Заштитника грађана, ресорно министарство наводи да је Завод за унапређивање образовања и васпитања издавачима ових уџбеника упутио смернице да измена дела садржаја у уџбеницима за српски језик за осми разред основне школе треба да представља наративно објашњење поделе јужнословенских језика, без табеле или листе.

Ресорно министарство даље наводи да је Завод издавачима оставио рок до 15. маја 2022. године да поднесу захтев за утврђивање да ново издање одобреног уџбеника садржи измене и допуне, као и да је од издавача затражено да све примерке ових уџбеника који су још увек на тржишту обезбеде исправком објављеног текста у виду одштампане исправљене странице припојене постојећој страници у уџбенику.