а

b_280_0_16777215_00_images_20240419Krusevac.jpgУ Крушевцу је 18. априла 2024. године одржана прва информативна кампања у овој години у оквиру активности из Споразума о разумевању између Министарства државне управе и локалне самоуправе, Заштитника грађана и УНХЦР-а за представнике ромске заједнице о начину остваривања права на упис у матичну књигу рођених/прибављање личних докумената, односно коме могу да се обрате лица која још увек нису остварила ова права.

Обуци су присуствовали и матичари, полицијски службеници, службеници центра за социјални рад, пружаоци бесплатне правне помоћи и запослени у породилишту на пословима пријаве рођења детета са подручја града Крушевца, што је омогућило ефикаснију размену потребних информација између поступајућих службеника и ромске заједнице у Крушевцу.

Представница Заштитника грађана је навела да су активности које су Заштитник грађана, Министарство државне управе и локалне самоуправе, УНХЦР, као и други надлежни органи заједнички спроводили у области решавања питања личног статуса грађана дали одличне резултате. У том послу помогли су им ромски координатори, здравствене медијаторке, педагошки асистенти, представници удружења грађана и многи други. На тај начин број правно невидљивих лица је сведен је на минималан, што представља пример добре праксе не само у региону, већ у читавој Европи. Међутим, и даље има грађана и деце који су за систем невидљиви, што је разлог да Заштитник грађана настави са праћењем стања у области уписа у матичне књиге и личних докумената.