а

GRAD

NOVI PAZAR

Grad Novi Pazar se nalazi u Raškom okrugu i rasprostire se na 724 km². Pored Novog Pazara kao gradskog centra ova površina obuhvata i naselja: Aluloviće, Bajevica, Banja,  Bare, Batnjik, Bekova, Bele Vode, Boturovina, Brđani, Brestovo, Varevo, Vever, Vidovo,  Vitkoviće, Vojkoviće, Vojniće, Vranovina, Vučiniće, Vučja Lokva, Golice, Gornja Tušimlja,  Goševo, Građanoviće, Gračane, Grubetiće, Deževa, Dojinoviće, Dolac, Doljani, Dragočevo,  Dramiće, Žunjeviće, Zabrđe, Zlatare, Ivanča, Izbice, Jablanica, Javor, Janča, Jova, Kašalj, Kovačevo, Kožlje, Koprivnica, Kosuriće, Kruševo, Kuzmičevo, Leča, Lopužnje, Lukare, Lukarsko Goševo, Lukocrevo, Miščiće, Mur, Muhovo, Negotinac, Odojeviće, Okose, Osaonica, Osoje, Oholje, Pavlje, Paralovo, Pasji Potok, Pilareta, Pobrđe, Požega, Požežina, Polokce, Pope, Postenje, Prćenova, Pusta Tušimlja, Pustovlah, Radaljica, Rajetiće, Rajkoviće, Rajčinoviće, Rajčinovićka Trnava, Rakovac, Rast, Sebečevo, Sitniče, Skukovo, Slatina, Smilov Laz, Srednja Tušimlja, Stradovo, Sudsko Selo, Tenkovo, Trnava, Tunovo, Hotkovo, Cokoviće, Čašić Dolac, Šavci, Šaronje i Štitare. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Novom Pazaru je živelo 100.410 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

100.410

Bošnjaci

77.443

77.12

Muslimani

4.102

4.08

 

Srbi

16.234

16.17

 

 

 

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (202), Bugari (5), Bunjevci (1), Goranci (246), Grci (1), Jugosloveni (67), Mađari (6), Makedonci (7), Nemci (2), Romi (566), Rusi (13), Slovenci (4), Ukrajinci (4), Hrvati (20), Crnogorci (44), Ostali (311), Nisu se izjasnili (216), Regionalna pripadnost (70), Nepoznato (846), Ukupno (2631 - 2.63%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Grada u službenoj upotrebi je srpski i bosanski jezik i ćiriličko i latinično pismo (član 5. Statuta). U gradskoj upravi upis ličnog imena u matične knjige ne vrši se u skladu sa jezikom i pismom nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju automatskom obradom podataka, latiničnim pismom.

Statutom grada uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose ( član 125., 126., 127., 128., 129., 130., i 131. Statuta ) i Zaštitnika građana ( član 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123. i 124. Statuta ), mađutim Savet za međunacionalne odnose nije osnovan kao ni institucija lokalnog ombudsmana.

U Novom Pazaru postoji tri predškolske ustanove, dvanaest osnovnih škola i pet srednjih škola. U deset osnovnih škola izvodi se kao izborni predmet “ Bošnjački-Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture”. Celokupna administriranja u obrazovnim ustanovama su na srpskom jeziku.

 

download:
STATUT GRADA NOVOG PAZARA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE