а

OPŠTINA PREŠEVO

 

Opština Preševo se nalazi u Pčinjskom okrugu i rasprostire se na  264 km². Pored Preševa kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Aliđerce, Berčevac, Bujić, Bukarevac, Bukuvac, Buštranje, Golemi Dol, Gornja Šušaja, Gospođince, Depce, Donja Šušaja, Žujince, Ilince, Kurbalija, Ljanik, Mađare, Miratovac, Norča, Oraovica, Pečeno, Rajince, Ranatovce, Reljan, Svinjište, Sefer, Slavujevac, Stanevce, Strezovce, Trnava, Cakanovac, Cerevajka, Crnotince i Čukarka. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Preševu je živelo 3.080 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA*

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

3.080

Srbi

2.294

74.48

Romi

271

8.80

Albanci

416

13.50

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Egipćani (1), Jugosloveni (1), Mađari (1), Makedonci (14), Muslimani (2), Hrvati (1), Nepoznato (79), Ukupno (99 - 3.22%)

*podatak o broju građana albanske nacionalnosti je samo na osnovu popisanog stanovništva, jer se Albanci nisu odazvali Popisu stanovništva 2011. godine, a prema rezultatima popisa u 2002. godini, bilo je 31.098 Albanaca ili 89,1% od ukupnog broja stanovnika

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

U opštini Preševo u  službenoj upotrebi su sprski jezik i pismo i  albanski jezik i pismo, po Statutu opštine Preševa – koji nije dostavljen u prilogu.

U opštinskoj upravi upis ličnog imena u matične knjige vrši se na jezicima nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju na srpskom jeziku. Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi nisu dvojezični.

U Preševu postoji jedna predškolska ustanova, sedam osnovnih škola i dve srednje škole u kojima se organizuje nastava na albanskom jeziku i celokupno administriranje u tim školama je dvojezično.

 

download:
STATUT OPŠTINE PREŠEVO
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE