а

ОПШТИНА

БЕЛА ЦРКВА

Општина Бела Црква се налази у Јужно-банатском округ и распростире се на 353 км². Поред Беле Цркве као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Банатска Паланка, Врачев Гај, Гребенац, Добричево, Дупљаја, Јасеново, Кајтасово, Калуђерово, Крушчица, Кусић, Црвена Црква и Чешко Село. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Белој Цркви је живело 17.367 становника.Општина Бела Црква се налази у Јужно-банатском округ и распростире се на 353 км². Поред Беле Цркве као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Банатска Паланка, Врачев Гај, Гребенац, Добричево, Дупљаја, Јасеново, Кајтасово, Калуђерово, Крушчица, Кусић, Црвена Црква и Чешко Село. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Белој Цркви је живело 17.367 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

17.367

Срби

12.715

73.22

Роми

791

4.55

Румуни

842

4.85

Мађари

425

2.44

Чеси

644

3.71

     
Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (11), Бошњаци (10), Бугари (13), Буњевци (1), Власи (1), Грци (4), Јевреји (1), Југословени (52), Македонци (97), Муслимани (23), Немци (59), Руси (16), Русини (1), Словаци (16), Словенци (14), Украјинци (4), Хрвати (61), Црногорци (66), (Остали (17), Нису се изјаснили (747), Регионална припадност (238), Непознато (498), Укупно (1950 – 11,23%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

У Општини је у службеној употреби истовремено са српским језиком и ћириличним писмом и румунски језик и ћирилично писмо, чешки језик и латинично писмо и мађарски језик и латинично писмо ( члан 5. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су делимично вишејезични. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на језицима националних мањина као и издавање извода.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 115. Статута) и Заштитника грађана (члан 114. Статута). Први Савета за међунационалне односе образован је Одлуком Скупштине општине 24. априла 2009. године и дефинисан је избор, делокруг и начин рада Савета за међунационалне односе, међутим Савет није функционисао. У Белој Цркви постоји седам основних и две средња школе. У једној основној школи настава се изводи на румунском језику и у једној основној школи настава се изводи на мађарском језику. У школама у којима се изводи двојезична настава целокупна администрирања су двојезична.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ